آشنايی با  كاويتيشن

تعريف كاويتيشن

كاويتيشن  به معنی ايجاد حبابهایی از بخار درون يك سيال می باشد .اين پديده در دنيای پزشكی كاربردهای متنوعی از دستگاههای

سنگ شكن تا  درمان سرطان دارد و يكی از كاربردهای آن كه استفاده وسيعی پيدا نموده استفاده از امواج صوتی برای ايجاد

كاويتيشن در سلولهای چربی به منظور شكستن  مولكولهای چربی به تركيبات محلول در خون می باشد.

در اين روش امواج  پر انرژی صوتی با بسامد 40 كيلوهرتز  بدون آنكه به بافتهای ديگر صدمه بزنند سلولهای چربی را هدف قرار داده  مولكولهای بلند چربی را شكسته  وبه رشته های كوتاه  قابل جذب  درسيستم  لنفاوی و  جريان خون تبديل می كند كه بعد از اتمام درمان طی 72 ساعت از بدن از طريق ادرار  خارج می شود.

درمان سريع و اثربخش چاقي موضعي
شكل دهي بدن وحذف انباشته هاي سمج چربی
كاهش چين ها وسفت كردن پوست
آيا درمان كويتيشن دردناك است؟
خير درمان با كويتيشن درد ندارد ،بعضی از بيماران مختصر قرم‍ز شدن پوست را تجربه  كنند كه موقتی است .گرماي ايجاد شده به راحتی قابل تحمل است و تنها بعضی از افراد صدای وز وز ضعيفی در گوشها حس می كنند كه دردناك نيست.

می كنند كه موقتی است .گرماي ايجاد شده به راحتی قابل تحمل است و تنها بعضی از افراد صدای وز وز ضعيفی در گوشها حس می كنند كه دردناك نيست.

 درمان سريع سلوليت و عوارض آن
كاهش سايزسريع و آسان
به ويژه درنواحي شكم ، پهلوها ، ران ها، باسن و بازوها
كاهش سايز چشمگير در حداكثر 6 هفته جلسات درمانی منظم  
بدون درد و عدم استفاده از داروي بيحسي و بيهوشي
اثر بخشي قابل مقايسه با روش جراحي بدون عوارض جانبي و صدمات ناشي از آن

 
 چه انتظاراتی می توان داشت؟
درمان با كويتيشن يك راه مناسب برای كاهش سايز به صورت موضعی‌می باشد  ودر بسياری از موارد  اثر درمان حتی بلا فاصله پس از اتمام جلسه درمانی  قابل اندازه گيری است .
اين روش درمانی  اثر خوبی در درمان سلوليت و عوارض آن دارد .   
    اما بهترين اثر درمان پس از اتمام دوره درمانی كه بين 5هفته تا 7 هفته طول می كشد ظاهر می گردد ، از آنجا كه با انجام اين روش چربی شكسته شده و از بدن دفع می گردد  اثر درمان آن  واقعی و كامل است اما برای رسيدن به نتيجه دلخواه توصيه می گردد درمان با كويتيشن  با رژيم غذايي مناسب و تمرينات ورزش‍ی همراه گردد .
  گر چه از اين روش درمانی می تواند به تسريع كاهش وزن در تعامل با رژيمهای درمانی و ورزش باشد اما به عنوان يك روش كاهش وزن محسوب نميشود و بيشتر به كار شكل دهی  بدن و حذف انباشته های سمج  چربی كه هيچ  رژيم يا ورزشی نميتواند آن را از بين ببرد می خورد، و همچنين برای كاهش چينها وسفت كردن پوست مناسب است.
ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES
موارد منع مصرف
بيماريهای كبدی
بيماران كليه
فشارخون
حاملگی
دوران قاعدگی
دوران شيردهی مادران
زخمهای باز
درمان در كدام نواحی موفق تر است؟
اين نوع درمان را در تمام مناطقی كه تمركز چربی وجود داشته باشد می توان استفاده كرد  ، رانها ، باسن ، پهلوها و شكم مناطق مناسبی هستند  اما در مناطق ديگر هم قابل استفاده است.
 آيا با كويتيشن می توان وزن كم كرد؟
گر چه از اين روش درمانی می تواند به تسريع كاهش وزن در تعامل با رژيمهای درمانی و ورزش باشد اما به عنوان يك روش كاهش وزن محسوب نميشود و بيشتر به كار شكل دهی  بدن و حذف وانباشته های سمج  چربی كه هيچ  رژيم يا ورزشی نميتواند آن را از بين ببرد می خورد، و همچنين برای كاهش چينها وسفت كردن پوست مناسب است.
 آيا كويتيشن روش درمانی ايمنی است ؟
بله اين روش درمانی بدون هيچگونه داروی بيحسی يا بيهوشی و يا جراحی انجام میشود درحاليكه نتايج درمان آن كاملا قابل مقايسه است.  عوارض جانبی يا صدمات واقعی در اثر درمان كويتيشن مشاهده نشده است .هيچ عارضه ای بر سطح پوست باقی نمیگذارد و هيچگونه منعی‌بر فعاليتهای روزمره پس از جلسه درمانی ندارد.